På tal om sexualundervisningen

En stor del av ungdomars vardag utspelar sig inom skolans väggar. Sexualitet, genus, relationer och könsidentitet är en del av barns och ungdomars naturliga utveckling, och därför är dessa frågor ständigt närvarande i korridorerna, i klassrummen och på skolgården. Uppfattningar om och förväntningar på sexualitet, identitet och könsroller påverkar hur eleverna agerar och interagerar med varandra, både i och utanför skolmiljön.

I undersökningar som Myndigheten för skolutveckling har sammanställt 2005, framgår det tydligt att unga människor i skolan uttrycker ett stort behov av samtal och kunniga lärare. Sex och samlevnadsundervisningen är som bäst när den kan ge en plattform, från vilken man som ung kan reflektera och ta ställning tillsammans med trygga vuxna – för att sedan gå vidare i livet. Det sammanfattar redaktör Agneta Nilsson, undervisningsråd på Myndigheten för skolutveckling, i antologin ”Hela Livet – 50 år med sex- och samlevnadsundervisning”.

En bra sex- och samlevnadsundervisning ska problematisera föreställningar och stereotyper som tas för givna, menar Nils Hammarén, doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hammarén och många med han, menar att undervisningen måste slå hål på de myter som finns kring män och kvinnor, homo och hetero, invandrare och svenskar och kroppsideal. Och undervisningen ska försöka bringa ordning i alla dessa bilder av sexualitet och kön, bilder som man, inte minst genom media, hela tiden möter. Den ska diskutera och ge förhållningssätt och helt enkelt medvetandegöra, menar Nils Hammarén.

Men det är en rejäl utmaning för skolan att ge utrymme för detta eftersom få lärare erbjuds fortbildning på området. När Skolverket senast kvalitetsgranskade sexualundervisningen i skolan, var myndighetens bistra slutsats att det för närvarande inte finns några som helst garantier för att alla elever får tillgång till sexualundervisning eller att det sker en utveckling av kunskapsområdet. Undervisningskvalitén kan skilja sig stort, både inom varje enskild skola och likväl mellan olika skolor. Och det har dessvärre inte blivit bättre. Bara fem procent av lärarna har utbildning i sexualundervisning meddelar RFSU.

Men viljan till förbättring och utvecklingsmöjligheterna finns i skolan. Den nya läroplanen från 2011 ställer högre krav på lärarna och att ämnet ska tas upp ämnesöverskridande.

Det är där projektet På tal om 6 kommer in i bilden. Vi vill ta fram ett utbildningsmaterial som ger lärarna utökad kunskap i ämnet, ökad trygghet i sin yrkesroll och ett material som uppmuntrar till livliga diskussioner i klassrummet. Resultatet av detta projekt kan bidra till att skapa tryggare lärare och de värdefulla samtal som eleverna har behov av.

- Krönika Karin Carlsson, Projektledare

Lämna en kommentarWarning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/grrltech/public_html/wp-content/themes/grrlpress/adbar.php on line 15

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/grrltech/public_html/wp-content/themes/grrlpress/adbar.php on line 16

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/grrltech/public_html/wp-content/themes/grrlpress/adbar.php on line 16