På tal om 6

På tal om 6 är ett normkritiskt undervisningsmaterial som har sin utgångspunkt i läroplanens skrivelser kring sexualitet och identitet. Materialet ger lärare verktyg att ämnesintegrera sexualitet- och identitetsfrågor i undervisningen och inspirerar till ämnesövergripande arbete. På tal om 6 är ett brett filmbaserat undervisningsmaterial som sträcker över 26 ämnen och kurser. Materialet består av 29 filmer, hundratals övningsuppgifter och diskussionsfrågor. Materialet finns samlat på hemsidan patalom6.se.

Skärmklipp 3

På tal om 6 har tagits fram av Grrl Tech ideell förening i nära samarbete med lärare och sakkunniga. Vi har också samarbetat med RFSL Kronoberg, RFSU Växjö, Unga Synskadade Småland- Blekinge och Funkibator ideell förening.

På tal om 6 startades upp som ett projekt och finansieras av Allmänna Arvsfonden mellan 2012- 2014. Nu lever På tal om 6 vidare som en av Grrl Tech:s ordinarie verksamheter. Vi erbjuder workshops och föreläsningar i normkritiskt bemötande både i och utanför skolan. Kolla in våra olika paket här. Om du vill visa På tal om 6 filmer kan du beställa genom att;

• Ring: Filmo/Cinebox 08-445 25 50 
• E-post: mia.lund-arnell@filmo.se eller ann.nordstrom@cinebox.se
• Via hemsidan: www.filmo.se eller www.cinebox.se

Följ På tal om 6 på facebook

Karin C & Karin N

Karin Carlsson, Projektledare & Karin Nilsson, Projektsamordnare

 

Arvsfondens logga

Arvsfonden